Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 9 oktober 2020

Bedrijfsnaam

Anno Optiek Rhenen

Social Media

Anno Optiek Rhenen is niet verantwoordelijk voor wat door werknemers, klanten en derden wordt vermeld op hun persoonlijke social media-pagina's.

Links met andere websites / informatie van derden

Deze website bevat links naar externe webpagina's. Anno Optiek Rhenen is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van webpagina's waarnaar een link is opgenomen op deze website of webpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie- en Privacybepalingen zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

 

U mag op uw eigen website een link plaatsen naar een pagina van de website van Anno Optiek Rhenen . De webpagina waarop de hyperlinkstatus volledig moet verdwijnen of de webpagina van Anno Optiek Rhenen moet in een nieuw venster worden geopend. Het URL-adres van Anno Optiek Rhenen moet duidelijk zichtbaar zijn. Anno Optiek Rhenen is niet verantwoordelijk voor informatie die door derden op onze site wordt verstrekt. Als iemand een actie op het platform maakt voor de actie van Anno Optiek Rhenen of een reactie plaatst op een van de acties, behoudt Anno Optiek Rhenen zich het recht voor om die bijdrage van de site te verwijderen.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, behoren alle rechten, inclusief copyright en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie toe aan Anno Optiek Rhenen . Bezoekers kunnen de website en de informatie raadplegen en kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld om een kopie te reproduceren of voor eigen gebruik te bewaren. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Anno Optiek Rhenen op een andere webpagina is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Anno Optiek Rhenen.

Ongevraagde ideeën verzenden

Indien u ongevraagde ideeën en / of materialen, inclusief maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op deze website of deze naar Anno Optiek Rhenen stuurt via e-mail of anderszins, zal Anno Optiek Rhenen de het recht om materialen te gebruiken, kopiëren en / of commercieel te exploiteren, in de ruimste zin, zonder vergoeding, en Anno Optiek Rhenen zal niet op de materialen worden bewaard om geheim te houden. U vrijwaart hierbij Anno Optiek Rhenen voor alle schade die geleden wordt en alle kosten die Anno Optiek Rhenen maakt met betrekking tot claims van derden dat het gebruik en / of de werking van de Materialen inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is voor een derde partij.